Game maker: Studio Çizim Eylemleri

En son güncellendiği tarih: Şub 6


Çizim eylemleri, ekran çizim yapan eylemlerdir.Aşağıdaki eylemlerin tümü, ekrana çizme eylemiyle ilgilidir. Bu nedenle, çoğu yalnızca bir objenin Draw olayında(Event'ında) kullanılabilir.

NOT: Objelerin draw eventında eylem kullandığınızda mevcut obje odadaki yansımasını(Sprite) görünmez yapacaktır. Bunu engellemek için Control sekmesinde bulunan Code eylemini, eylemler kısmına sürükleyerek code eyleminin içerisine " Draw_Self() " kodunu .yazmalısınız.Drawing(Çizim)


Draw Self Bir nesnenin draw olayına herhangi bir tür eylem veya kod eklediğinizde, GameMaker: Studio'ya draw olayını devralmakta olduğunuzu ve bundan sonra ne çizmeniz gerektiğini söyleyeceksiniz. Bu, açıkça belirtmediğiniz sürece atanan sprite'ın artık görüntülenemeyeceği anlamına gelir. Bu eylemi kullanırsanız, obje için ayarlanmış sprite gözükmeye başlar.

Draw Sprite Bu, odanın bir yerinde bir hareketli grafik(Sprite) çizecektir. Hareketli grafiği, konumu ve sprite'ın alt görüntüsünü belirtirsiniz (Alt görüntüler 0'dan yukarıya doğru numaralandırılır). Animasyonlu bir hareketli grafiğiniz varsa ve alt görüntüleri normal şekilde çizmesini istiyorsanız, -1 sayısını kullanın.

Draw Background Bu, odanın içinde bir yere, arka plan grafiği çizecektir. Arka plan görüntüsünü, konumunu ve görüntünün odanın her tarafında döşenip döşenmeyeceğini belirtmelisiniz.

Draw Text

Bu işlemle, metni ve çizilecek konumu belirterek odanın herhangi bir yerine metin çizebilirsiniz, ancak metin çizerken izlenmesi gereken bazı kurallar olduğunu lütfen unutmayın:

  • Metindeki, # sembolü yeni bir satıra gidiyor olarak yorumlanır, - Merhaba dünya! #Günün nasıl geçti? - gibi yazarsanız bu yazı 2 satır olarak yazılır.

  • # Sembolünün kendisini çizmeniz gerekiyorsa, \ # şeklinde kullanmalısınız.

  • Değişkenlerin değerlerini çizmek için metin ve ifadeleri karıştırabilirsiniz. Örneğin Metin tırnak işaretleri arasında olmalı . örneğin; (" YAZI ")

  • Değişken yazdırmak için string() işlevini kullanmalısınız. Örneğin, string(global.puan)


Draw Scaled Text Bu eylem önceki eyleme benzer, ancak bu sefer metnin boyutunu değiştirmek için yatay ve dikey ölçeklendirme faktörü belirtebilir ve ayrıca döndürmek için bir açı belirleyebilirsiniz.

Draw Rectangle Dikdörtgenin karşıt iki köşesinin koordinatlarını, geçerli örnek konumuna mutlak veya göreli olarak belirtirsiniz ve GameMaker: Studio'ya düz dolu bir dikdörtgen veya yalnızca anahat çizmesini söyleyebilirsiniz. Dikdörtgenin rengi seçili olan çizim rengine bağlıdır.

Horizontal Gradient Bu eylem de bir dikdörtgen çizer fakat bu sefer soldan sağa renk geçişi kullanır. Dikdörtgenin boyutunu ve konumunu, geçerli obje konumuna göre mutlak veya göreli olarak kullanılacak iki rengi belirleyebilirsiniz.

Vertical Gradient Bu eylem de bir dikdörtgen çizer fakat bu sefer yukarıdan aşağıya renk geçişi kullanır. Dikdörtgenin boyutunu ve konumunu, geçerli obje konumuna göre mutlak veya göreli olarak kullanılacak iki rengi belirleyebilirsiniz.

Draw Ellipse Bu eylemle bir elips çizebilirsiniz, elipsi sınırlayacak dikdörtgenin karşılıklı iki köşesinin koordinatlarını belirtirsiniz ve GameMaker: Studio'ya katı dolu bir elips veya yalnızca anahat çizmesini söyleyebilirsiniz.

Gradient Ellipse Yukarıdaki gibi, bir elips çizersiniz, ancak bu sefer merkezden kenarlığa kadar doldurmak için iki renkten oluşan bir renk geçişi ayarlayabilirsiniz.

Draw Line Bu, yalnızca eylemde belirttiğiniz iki nokta arasında bir çizgi çizer. Çizginin rengi seçili olan çizim rengine bağlıdır

Draw Arrow Bu eylemle basit bir ok çizebilirsiniz. Çizgi, Draw eylemine çok benzer şekilde, okun iki uç noktasının koordinatlarını ve ok ucunun boyutunu belirtirsiniz. Boyut piksel cinsindendir ve çizginin sonundan geriye doğru ölçülür. Çizginin rengi seçili olan çizim rengine bağlıdır.Settings(Ayarlar)


Aşağıdaki eylemlerin, draw olayına eklenilmesi şart değildir ve eylemlerini bir oyunda sadece bir kez ayarlamaları gerektiğinden, genellikle belirli bir olayda(Create Event gibi) yalnızca bir kez çağrılır .

Set colour Şekil, çizgi ve metin çizmek için kullanılan rengi ayarlamanızı sağlar. Bu hiçbir şekilde sprite ve arka plan çizilmesini etkilemez.

Set Font Metin çizmek için kullanılan yazı tipini ayarlayabilirsiniz, ancak bunun daha önce kaynak ağacında tanımladığınız yazı tipi olması gerekir. Yazı Tipi Yok seçeneğini belirlerseniz, varsayılan 12 punto Arial yazı tipi kullanılır.

Set Full Screen Bu işlemle ekran modunu, tam ekrana olarak ayarlayabilirsiniz.Other(Diğer)


Aşağıdaki olayların draw olayına eklenilmesi şart değildir.

Take Snapshot Bu eylemle, oyun oynarken oyunun anlık görüntüsünü alabilir ve eylemde belirttiğiniz bir .png dosyasında saklayabilirsiniz.

Create Effect

Bu eylemle çok çeşitli temel efektleri çok basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Efekt türünü belirtirsiniz, ör. bir patlama veya duman sonrasında konumu, büyüklüğü ve rengi ve nesnelerin altında olup olmayacağını ayarlarsınız, gerisi sizin için yerleşik GameMaker: Studio parçacık sistemi tarafından otomatik olarak yapılır. Yağmur ve kar için, her zaman ekranın üstünden düştüğü için konumun önemsiz olduğunu unutmayın ve sürekli yağmur elde etmek için eylemi step eventında çalıştırmalısınız.

10 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör
GameMaker
       Türkiye
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Discord
GameMaker Turkey is not affiliated and associated with YoYo Games Ltd.
GameMaker, GameMaker Studio,  GML, GMS and YoYo Games names and logos are trademarks of YoYo Games Ltd.
Designed by Furkan Karabudak